Ekscytujące piękno dzikiej natury.

 

Życie w Szwecji to wielka przygoda. Pełna pasji i energii. Wypełniona łowiectwem, wędkarstwem, zbieractwem i rękodziełnictwem.

 

Można się nią cieszyć godzinami. Warto o niej mówić i zarażać tą pasją innych.

 

Jarosław Klyta

Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

e-mail: jaroslawklyta@avenatura.pl

tel.: +48 510 175 229

Agunnaryd

Szwecja

Strona www stworzona przez studio reklamowe: Prottivo.pl

jaroslawklyta@avenatura.pl        +48 510 175 229

01 czerwca 2023

PŁONĄCE SŁOŃCE

Słoń­ce opa­da­ło coraz niżej i niżej. Wszyst­ko to, czego do­tknę­ło swo­imi pro­mie­nia­mi, sta­wa­ło się po­ma­rań­czo­czerwone. Gdyby taki za­chód zda­rzał się tylko raz na sto lat, nie każdy by go oglą­dał. Ko­lo­ry zmie­nia­ły się co minutę. Cie­nie wy­dłu­ża­ły się i prze­su­wa­ły. Niebo pło­nęło.